Obvestila:

Proizvajalci


APM
Beader planetarium
Dipol
ImagingSource
Intes-Micro
Meade

 

Pogoji poslovanja

Naročanje, prodajni pogoji in garancija

POSLOVANJE

Podjetje ASTRO CENTER, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. (v nadaljevanju prodajalec) posluje v obliki spletne trgovine.

NAROČANJE ARTIKLOV
na mail:friderik.madarasi@gmail.com

po telefonu: 040 577 617 

Pri naročanju nam vedno dopišite svoje podatke. Kakršnakoli vprašanja glede naročanja ali artiklov ali nejasnosti nam posredujte na e-mail.
Dosegljivi pa smo tudi na GSM 040 577 617 od ponedeljka do petka od 9 – 19 ure in ob sobotah od 9 – 12h. Pri naročanju izbranega blaga imate možnost plačila po povzetju, nakazilo na TR ali ob osebnem prevzemu.

ZAUPNOST PODATKOV
Podatki, ki jih posreduje kupec, so strogo zaupni, in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001-popr.) in Zakonu o varstvu potošnikov - ZVPot-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 14/03)

CENE IN VELJAVNOST PONUDBE
Cene vseh izdelkov vsebujejo 22%DDV. Prodajalec je davčni zavezanec. Pri nakupu veljajo cene v trenutku naročila. Slike izdelkov so ilustrativne in ne odražajo nujno v celoti dejanskega stanja ponudbe.

DOBAVNI ROK
Za izdelke na zalogi je dobava blaga 5 -7 dni. V vsakem primeru bo kupec obveščen po elektronski pošti o roku dobave izdelkov, ki niso na zalogi.

GARANCIJE IN REKLAMACIJE
Garancija za večino izdelkov je dve leti, razen,če izdelovalec ne garantira drugače! Poškodbe pri transportu: kupec je dolžan pri prevzemu pošiljke praviloma pregledati njeno vsebino. V primeru poškodb pošiljke je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) prinesti na lokalno pošto Slovenije in skupaj s poštnim delavcem sestaviti uradni zapisnik o poškodbi pošiljke. Kupec bo odstopil pošiljko, katera bo skupaj z uradnim zapisnikom na stroške pošte poslana na naslov Pošte Slovenije Rogaška Slatina. Po prejemu poškodovane pošiljke bo pošta Rogaška Slatina obvestila prodajalca, ki bo v najkrajšem roku poslal kupcu nov izdelek oz. pošiljko.

REKLAMACIJA IZDELKOV
Kupec na lastne stroške pošlje izdelek z napako v garancijskem roku na naslov prodajalca. Če prodajalec ugotovi da je reklamacija upravičena, bo izdelek zamenjal ali popravil ter ga na svoj strošek poslal kupcu najkasneje do 45 dni. Če pa ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, bo prodajalec izdelek poslal nazaj kupcu na njegov račun. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

ŠKODA
Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe prodajalčevih izdelkov.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.lyra-optics.si (v nadaljevanju: Spletna stran).
Avtorska dela, ki so na kakršenkoli način vključena v Spletno stran (na primer vsebine, članki, avdiovizualna dela, slikovni material in podobno) so avtorskopravno varovana. Blagovne oziroma storitvene znamke, ki so na kakršenkoli način vključene v Spletno stran so varovane s predpisi o industrijski lastnini.
Vse pravice so pridrżane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (na primer kopiranje, reproduciranje, distribuiranje...) v komercialne namene je prepovedana.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Prodajalec se bo trudil, da bodo podatki na Spletni Strani pravilni in ażurni, vendar prodajalec niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te. Prodajalec se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani. Podatki, slikovni material ter druge informacije in gradiva na Spletni strani so zgolj informativne narave. Prodajalec lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

VARSTVO PODATKOV
Kakršnekoli podatke, ki jih prodajalec pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za komercialno rabo prodajalca in jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).

SPLOŠNO
Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Celju. To pravno obvestilo lahkoprodajalec kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila. Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.
Za vsa vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom se prosimo obrnite na: friderik.madarasi@gmail.com


Kontaktirajte nas

Naša telefonska linija je na voljo 24/7

Telefon:040 577 617

Kontaktirajte našo službo za pomoč strankam

Proizvajalci

astronomik
tele-vue
zeiss
LeicaCelestron